Јавете се на

075 22 77 44

Безбедност при купување

Ви ја приложуваме политиката за безбедно купување со која се уредува Вашата безбедност при користење на платежните картички.

OUTLETON е целосно посветен на градење цврсти и долгорочни односи со Вас, купувачите. Таквите односи Ние ги градиме на база на доверливост. Поради ова, приорирет ставаме на сигурноста при користење на Вашите платежни картички во нашата електронска продавница.
OUTLETON склучи договор со една од најголемите банки во Македонија, Стопанска банка АД, Скопје. Сите платежни трансакции на OUTLETON се извршуваат преку системот на оваа банка.
Единствена институција која доаѓа во допир со Вашите финансиски податоци од кредитната картичка е Стопанска банка АД, Скопје. Пред внесувањето на податоците од кредитната картичка се пренасочувате на безбедната  страна на банката, каде што се внесуваат сите информации од Вашите кредитни картички и се потврдува трансакцијата. Притоа податоците се чуваат во склад со највисоките банкарски критериуми за сигурно работење.


Платежните трансакции во Македонија се извршуваат преку системот на Стопанска банка АД, Скопје кој е овозможен и поддржан од CaSys, реноминирана компанија за картични трансакции.

Заради уште поголема заштита OUTLETON користи SSL сертификат Comodo Positive. Со инсталирање на овој сертификат на web страната оневозможуваме информациите да бидат искористени од неовластен пристап (сајбер крадци). Со ова Вашите имиња, адреси, лозинка и други дополнителни лични податоци кои ги оставате при регистрација на нашиот сајт се дополнително обезбедени.

Платежните картички се основно средство за електронски плаќања. За сите кои ќе ги користат во нашата електронска продавница нудиме ДВОЈНА ЗАШТИТА.

ДОКОЛКУ имате прашања во врска со безбеднoста при плаќање контактирајте не на: mk@outleton.com